ચાલતી પટ્ટી

"KEEP VISITING THIS BLOG FOR LATEST EDUCATIONAL UPDATES." આ બ્લોગમા શિક્ષણને લગતી માહિતી મળી રહે તે માટે નાનકડૉ પ્રયાસ કરવામા આવ્યો છે.આ બ્લોગ શિક્ષણ સાથે સંકળાયેલા લોકોને એક પ્રેરણા પુરી પાડશે.

Blog Add

September 17, 2014

PRATHMIK VIBHAG MATE SARKAR NI NAVI YOJNA:-STUDENTS NE CYCLE SAHAY APVAMA AVSHE.

GUJARAT THAKOR ANE KOLI SAMAJ NA STUDENT'S MATE SCHOLARSHIP SKIM.

PRIVATE SCHOOL NA SIXAKO NE SARKARI DHORNE PAGAR APVA RIT.

KUTCH-BHUJ:- 4 VIDHYASAHAYAKO SUSPEND.

Kutch: ગાપચીખોર ચાર વિદ્યાસહાયકો સસ્પેન્ડ : એકનુ` રાજીનામુ` મ`જૂર
ભુજ : જાણ કર્યા વિના ગાપચી મારતા શિક્ષકો સામે શિક્ષણત`ત્રે લાલઆ`ખ કરી હોય તેમ જિલ્લાના ચાર વિદ્યાસહાયકોને સેવા સમાપ્તિનુ` ફરફરિયુ` હાથમા` થમાવ્યુ` છે. તો એકનુ` રાજીનામુ` મ`જૂર કરી નાખ્યુ` છે.
રાજ્યમા` એક પણ બાળક શિક્ષણથી વ`િચત ન રહે તે માટે કમર કસી સરકાર દ્વારા શિક્ષણસ્તર સુધારવા સતત પ્રયાસો થઇ રહ્યા છે, ત્યારે જેઓને બાળકોને શિક્ષણ પૂરુ` પાડવાની જવાબદારી સોંપાઇ છે તેવા શિક્ષકો જ હાજર ન થતા` અથવા તો વિના જાણ કર્યે ગાપચી મારતા` ભુજ તાલુકાના બે અને મુ`દરા તાલુકાના બે વિદ્યાસહાયકોને સસ્પેન્ડ કરાયા છે. આ ઉપરા`ત ભુજ તા.ના એક શિક્ષકનુ` રાજીનામુ` મ`જૂર કરી નખાયુ` હોવાનુ` ઉમેશભાઇ રૂગાણીએ જણાવ્યુ` હતુ`. આ ઉપરા`ત આવા અન્ય શિક્ષકોની પણ તપાસ ચાલુ હોવાનુ` અને આગામી દિવસોમા` તેમના પર પણ કડક પગલા` લેવાશે તેવી સૂત્રોમા`થી માહિતી પ્રાપ્ત થઇ હતી.

September 16, 2014

Today's CCC exam practical paper.

Tamara registration numbernu folder banavi teni andar Tamara namnu sub folder banavo.

paint ni andar be triangle banavi tema colour puro ane niche colour nu nam lakho.

tamara kacheri na vadane ek divasani mandagini raja mateni vinanti karti arji lakho.
portait oriental apo.

yogya header footer apo.

screen sevar set karo 1 minute no time apo.
outlook ma 3.00 vagyani meeting set karo
computer ni ander kaya printer chhe te lakho ane printer install karvani rit noteped ma lakho
.

Todays 16/09/2014 time 12.15 to 2:45 ccc practical paper...

www kjparmar.blogspot.in
1.ek seat number nu folder ane name nu subfolder desktop par Banavvu.
2. Text ma data namni file banavani hati, tema 5 animal na nam english ma lkho tene tmara folder ma save kro
3.  Paint ma india no flag dori tema color puro
4. Mail merge ma 5  contact save kri source data ma save kri file banavani hti..tema birthday party na invitation no letter type kro gujarati ma.
5. Outlook 15000 na monthly installments no reminder set kro.