ચાલતી પટ્ટી

"KEEP VISITING THIS BLOG FOR LATEST EDUCATIONAL UPDATES." આ બ્લોગમા શિક્ષણને લગતી માહિતી મળી રહે તે માટે નાનકડૉ પ્રયાસ કરવામા આવ્યો છે.આ બ્લોગ શિક્ષણ સાથે સંકળાયેલા લોકોને એક પ્રેરણા પુરી પાડશે.

Blog Add

November 27, 2014

UPPER PRIMARY BHARTI:- DISTRICT WISE & CATEGORY WISE JAGYAO.

 CLICK HERE FOR DOWNLOAD IN PDF FILE. 

����SOCIAL SCIENCE CASE UPDATE��

💥👉👉👉 gujrat high cort ma advocate kaushik pujara dvara RIT dakhal thai gai chhe.💥👉Aje apno case high cort ma NOTICE BORD par aavse.💥👉haju advocate ne 1,50,000 aapvana chhe jeni last date 4 december chhe.💥👉ptc ane b.ed karvama ghano kharch karyo chhe mitro have 2000 jama karvama bov vadhu n vicharo nai to akhi jindgi 2 thi 5 hajarma kadhvi padse.💥👉nokari melvvi te tamaro hakk chhe ane te game te bhoge aapne levo j rahyo..SBI BANK accoun..num 30960561153 aapno sath ane sahkar aapo🙏-💥👉jaydeep devmurari👈💥

VIDHYASAHAYAK BHARTI.

News update👉 vidhyasahayak bharti 6thi 8 mate na form 4 vagya sudhi ma bharavana start thse info by technical staff gandhinagar..........07923241663

JAMNAGAR:-HEAD TEACHER NI MAHITI MOKALVA BABAT PARIPATRA.

POLICE /ARMY ETC. NA FREE TALIM VARG ANGE NI JAHERAT.

EDUCATIONAL NEWS UPDATES DATE:-27/11/2014.