ચાલતી પટ્ટી

"KEEP VISITING THIS BLOG FOR LATEST EDUCATIONAL UPDATES." આ બ્લોગમા શિક્ષણને લગતી માહિતી મળી રહે તે માટે નાનકડૉ પ્રયાસ કરવામા આવ્યો છે.આ બ્લોગ શિક્ષણ સાથે સંકળાયેલા લોકોને એક પ્રેરણા પુરી પાડશે.

Blog Add

October 24, 2014

HAPPY NEW YEAR

સવંત ૨૦૭૧  કારતક સુદ ૧  થી શરુ  થતું  નુતન વર્ષ ના નવલા પ્રભાતે આપનું જીવન પવન જેવું વેગીલું વાસળી જેવું સુરીલું ધૂપસળી જેવું મહેકતું બને આપના પરિવાર ની   સુખ શાંતી અને આરોગ્ય સારું રહે તેવી સુભકામના સહ નુતન વર્ષાભિનંદન

આદિજાતિ આશ્રમ શાળાઓમાં વિદ્યાસહાયકોની ભરતી. Grant In Aid Aashram Shalao ma VidyaSahayko ( Std 1 thi 8 ).

October 23, 2014

LOWER PRIMARY BHARTI SCIENCE MATE ANDAJIT JAGYAO.

LOWER PRIMARY BHARTI MA
SCIENCE MATE JILLAWISE AND CATEGORY WISE 10% JAGYAO ANAMAT REHSE.
ETLE APPROX 109 JAGYA AVE. TO...CATEGORY WISE JAGYAO:-
OPEN - 38
SEBC -41
SC -9
ST  -21

www.kjparmar.blogspot.com

MAHILA MATE 33%
OPEN-13
SEBC-13
SC-3
ST-8
TOTAL-37

KACHHUA.COM ONLINE TEST FOR COMPETITIVE EXAMS.

💥DEWALI NI KHAS OFFER 💥

📚ALL COMPETITIVE EXAM GENERAL KNOWLEDGE AVAILABLE

360 VIDEO

90 TEST

DEWALI NI KHAS OFFER
MATRA 100-200 RS/- MA UPDABDH CHE KACHHUA.COM PAR AA BADHA COURSE. 

🚨AAJEJ RAGISTRATION  KARAVO

GSSSB CLERK
OFFICE CLERK
SPECIAL OFFERS


KACHUA IS BETTER FOR ALL COMPETITIVE EXAM GENRAL KNOWLEDGE

💥ALL STUDY  MATERIALS ARE AVAILABLE

--》CLICK HERE & FILL DETAILS 

EDUCATIONAL NEWS UPDATES OF THE DAY.

GTU CCC PRACTICAL PAPERS.

THANKS TO -
PURAN GONDALIYA